Metody léčby | Reha Centrum, rehabilitace Český Těšín, Danuše Suchanková


Metody léčby

Na našem pracovišti nabízíme ošetření různými přístupy a metodami. Každý terapeut má kurzy a speciální zaměření na určité diagnózy, proto můžeme ošetřit širokou škálu pacientů s cíleným účinkem. Podle typu diagnózy a charakteru pacienta se snažíme najít takovou cestu ošetření, která bude našim pacientům vyhovovat.

Výčet metod a konceptů:

 • mobilizace páteře a periferních kloubů
 • techniky k ošetření měkkých tkání dle Dr. Lewita
 • Metoda Ludmily Mojžíšové: ošetření svalů pánevního dna, mobilizace SI kloubu a bederní páteře,mobilizace žeber metodou Mojžíšové,léčba funkční sterility
 • Reflexní a vazivové masáže
 • Analytické LTV
 • Mechanoterapie
 • Léčebný tělocvik na neurofyziologickém podkladě
 • Posturální terapie
 • Sensomotorická stimulace
 • Vojtova metoda
 • Bobath koncept
 • Bazální programy dle Čápové
 • McKenzie metoda
 • Klappovo lezení
 • Léčba stressové i urgentní inkontinence
 • Škola zad

 

Reha Centrum, rehabilitace Český Těšín, Danuše Suchanková