Romana Staszczaková | Reha Centrum, rehabilitace Český Těšín, Danuše Suchanková


Romana Staszczaková

 • registrovaný fyzioterapeut

Specialistka v terapii Klappovo lezení - kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě.

Klappovo lezení - metodu založil německý ortoped Rudolf Klapp. Jedná se o lokomoci v kvadrupedální pozici - lezení po čtyřech. Princip spočívá v rozložení páteře mezi čtyři body opory se současnou lokomocí - lezením. Takto dochází k rotabilitě a protažení páteře s posílením svalového korzetu.

Cvičení má jasná pravidla

Pohyb začíná v přesně nastavené výchozí pozici, měl by být pomalý, plynulý s tlakem končetin do podložky s napřímeným držením celé páteře...., cvičením se zlepšuje celkové držení páteře a posílení svalového korzetu.

Indikace

 • skoliozy
 • vadné držení těla
 • funkční poruchy pohybového aparátu
 • posílení svalového korzetu
 • svalové dysbalance

Kurzy:

 • Metodika diagnostiky a léčba poruch pohybového aparátu (měkké, mobilizační techniky (2001)
 • Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové(2002)
 • Ošetření svalů pánevního dna metodou L.Mojžíšové (2008)
 • Mobilizace SI kloubu a L páteře metodou L. Mojžíšové (2008)
 • Hluboký stabilizační systém (2011)
 • I - IV. Feldenkraisova metoda (2011)
 • Zahraniční školící akce, Zvládání stresu v pomáhajících profesích (2011)
 • Klappovo lezení - kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě (2012)

 

Reha Centrum, rehabilitace Český Těšín, Danuše Suchanková