Radana Mitrengová | Reha Centrum, rehabilitace Český Těšín, Danuše Suchanková


Radana Mitrengová

  • fyzioterapeut

Kurzy:

  • Mobilizace žeber metodou L.Mojžíšové (2007)
  • Ošetření svalů pánevního dna metodou L. Mojžíšové (2008)
  • Mobilizace SI kloubu a L páteře metodou L. Mojžíšové (2008)
  • Fyzioterapie inkontinentních pacientů - Ostravský koncept (2009)
  • Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty (2011) .

 

Reha Centrum, rehabilitace Český Těšín, Danuše Suchanková