Mgr. Eva Biedrawová | Reha Centrum, rehabilitace Český Těšín, Danuše Suchanková


Mgr. Eva Biedrawová

  • registrovaný fyzioteraieut

Specialista fyzioterapeutického konceptu Bazální programy a podprogramy ve fyzioterapii A, B, C podle Čápové. Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu.

Tento koncept se opírá o vývojové aspekty, což znamená, nachází řešení hybných problémů na základě zjištěných zákonitostí v posturální ontogenezi.

Lze jej využít k terapii dětí s DMO, jiná neurologická onemocnění, míšní léze

Kurzy:

  • Mobilizace žeber metodou L. Mojžíšové(2008)
  • Ošetření svalů pánevního dna metodou L. Mojžíšové (2008)
  • Mobilizace SI kloubu a L páteře metodou L. Mojžíšové (2008)

 

Reha Centrum, rehabilitace Český Těšín, Danuše Suchanková