Magdalena Huňová | Reha Centrum, rehabilitace Český Těšín, Danuše Suchanková


Magdalena Huňová

 • registrovaný fyzioterapeut

Specialista Vojtovy metody, Bobath konceptu

Vady pohybového aparátu vyžadují velmi komplexní léčbu, zvláště jsou - li způsobeny poruchami mozkových funkcí. Vojtova metoda představuje komplexní léčbu vad pohybového aparátu způsobených poruchami mozkových funkcí.

Zdravé děti mají již v prvním roce života k dispozici všechny pohybové vzorce pro vzpřímení a pohyb vpřed. Dále od úchopu až přes otáčení, lezení až k samotné chůzi. Při poruchách centrální nervové soustavy ať už je příčina jakákoliv, je spontánní zapojení těchto pohybových vzorců omezeno.

Vojtova metoda neučí, nenacvičuje, netrénuje normální pohybové děje, jake je úchop, vzpřimování a chůze, ale vysílá podněty do mozku a tím aktivuje vrozené pohybové vzorce. Taková léčba trvá často měsíce i roky.

Vojtovou metodu, coby pilíř fyzioterapie lze využít:

 • u centrálních koordinačních poruch kojeneckého věku
 • u hybných poruch na základě onemocnění mozku (cerebrální parézy)
 • periferních paréz na HKK a DKK
 • různá svalová onemocnění
 • různé vrozené vývojové vady kyčlí 

Vojtovu metodu lze využít k terapii hybné poruchy od narození až do dospělého věku. Stanovený cíl je různý.

Kurzy :

 • Facilitační techniky v neurologii dětského věku. (1973)
 • Kurz pro elektrostimulaci. (1981)
 • Vývoj patologických syndromů. (1992)
 • Aktivační systém reflexní lokomoce (1994)
 • Míčková facilitace.(1997).
 • Metodika diagnostiky a léčení poruch pohybového aparátu (měkké, mobilizační techniky (2001)
 • Zahraniční školící akce „ Zvládání stresu v pomáhajících profesích" (2011).

 

Reha Centrum, rehabilitace Český Těšín, Danuše Suchanková