Antonin Tomanek | Reha Centrum, rehabilitace Český Těšín, Danuše Suchanková


Antonin Tomanek

  • registrovaný fyzioterapeut

Lektor a erudovaný specialista Rehabilitační léčby některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové, jeden z jejích prvních žáků, který prezentuje metodiku v její původní a nezkreslené podobě.

Rehabilitační metoda léčby některých druhů funkční ženské sterility je založena na srovnání dislokované kostrče a uvolnění spazmů pánevního dna. Rehabilitace neřeší hormonální poruchy nebo zánětové srůsty, má však velký úspěch v případech tzv. funkční sterility, kdy je žena zdravá, ale některé její orgány jsou trvale v jakémsi křečovitém sevření.

Největší procento dětí bylo zplozeno v prvních šesti měsících po zahájení cvičení.

První efekty léčby metodou Ludmily Mojžíšové zaznamenáváme na našem pracovišti i u mužů, kterým byla prokázána neschopnost oplodnění pro špatný spermiogram (základní laboratorní metoda při vyšetření mužské neplodnosti) posuzuje počet spermií, jejich vitalitu, pohyblivost a kvalitu. Ošetření metodou Ludmily Mojžíšové je stejné, jako u žen, ošetření kostrče doplněno následujícím cvičením. Úspěšnost léčby je závislá na pravidelném cvičení.

Úspěšnost léčby byla prokázána u 4 mužů.

Dlouholeté zkušenosti i nesporné výsledky, které metoda Ludmily Mojžíšové přináší, jsou tím nejlepším potvrzením její účinnosti.

Směšné cviky „ jak jim Ludmila Mojžíšová říkala pro jejich jednoduchost, pomohly na svět i mnoha dětem.
Poznámka: Celkový počet narozených, zdravých dětí za více jak 35 let práce fyzioterapeuta se pohybuje kolem 310.

Kurzy:

  • Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové (1987)
  • Metodika diagnostiky a léčby poruch pohybového aparátu (měkké, mobilizační techniky)(1988)
  • Kurz reflexních masáží dle Glaser -Dallicha (1997)
  • Inovační kurz v rehabilitaci některých funkčních druhů ženských sterilit metodou L. Mojžíšové (1990)
  • Zahraniční školící akce „ Stres a jeho řešení „(2010)
Reha Centrum, rehabilitace Český Těšín, Danuše Suchanková