Co léčíme | Reha Centrum, rehabilitace Český Těšín, Danuše Suchanková


Co léčíme

Oblast chirurgie:

 • pooperační stavy
 • poúrazové stavy

Oblast ortopedie a traumatologie:

 • pooperační stavy
 • poúrazové stavy
 • stavy po totálních endoprotézách
 • skoliozy
 • vrozené vady
 • artrózy

Oblast rehabilitace:

 • funkční poruchy pohybového systému
 • bolestivé stavy pohybového systému
 • vertebrogení algické syndromy

Oblast neurologie:

 • cévní mozkové příhody
 • roztroušené sklerózy
 • periferní parézy
 • radikulární syndromy
 • karpální tunel, úžinové syndromy
 • dětské mozkové obrny

Oblast dětského lékařství:

 • dětské mozkové obrny
 • skoliózy
 • CKP - centrální koordinační poruchy
 • vývojové vady: pes equinovarus
 • vadné držení těla

Oblast gynekologie:

 • funkční sterility, léčba neplodnosti metodou L. Mojžíšové
 • dysmenorea
 • dyspareunie

Oblast urologie:

 • léčba stresové i urgentní inkontinence
 • léčba dětské inkontinence
Reha Centrum, rehabilitace Český Těšín, Danuše Suchanková