Reha Centrum, rehabilitace Český Těšín, Danuše Suchanková


  • Rehabilitační a fyzikální lékařství
  • Fyzioterapie
  • Fyzikální terapie
  • Oblast chirurgie
  • Oblast ortopedie a traumatologie
  • Oblast rehabilitace
  • Oblast neurologie
  • Oblast dětského lékařství
  • Oblast gynekologie a urologie

Zjistit více informací

Zjistit více informací


RehaCentrum Český Těšín, s.r.o.

RehaCentrum Český Těšín, s. r. o. je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje odborné vyšetření a léčbu širokého spektra poruch pohybového aparátu u dospělých i dětí.

Pohybové potíže a bolesti mohou vzniknout z různých příčin. Do našich ordinací často přicházejí i děti stěžující si na bolesti zad. Nemají žádnou strukturální poruchu a přece je bolí záda. Tento jev se nazývá funkční porucha pohybového systému: problém je v řízení z centrálního nervového systému..

Základem úspěšné léčby je cílené vyšetření, které odhalí příčiny potíží, na jejichž základě se odvíjí průběh léčby. Vedle zobrazovacích metod jsou velmi důležité klinické vyšetření specializovaným lékařem (rehabilitace, neurologie, ortopedie, plicní, interny) ...vzájemné porovnání klinických vyšetření s výsledky zobrazovacích metod s laboratorními výsledky jsou zásadní pro stanovení léčebného plánu.

Řada lidí má o rehabilitaci mylné představy. Myslí si, že přijdou s bolavými zády a řeknou
„Tak se mnou něco udělejte" jenomže fyzioterapie není „opravárenství". Důležité je dát lidem klíč a zapojit je do procesu léčby.

Pokud se nezjistí pravé důvody potíží, nemůže být léčba úspěšná.

Reha Centrum, rehabilitace Český Těšín, Danuše Suchanková